Infopunkts

Latvijas brīvprātīgā darba portāls

Latvijas brīvprātīgā darba portāls http://www.brivpratigais.lv/ Biedrības mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu, kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju...
Infopunkts

Jaunatnes lietas

Jaunatnes lietas – informatīvais portāls par un ap jauniešiem http://www.jaunatneslietas.lv/ Portālā atrodama informācija par jaunatnes politiku, reģionālo jaunatnes politiku, jauniešu organizācijām, līdzdalības iespējām un jaunatnes politikas virzieniem.