Projekts „Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?”

2015.gada 4.martā biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” parakstīja finansēšanas līgumu ar Ventspils pilsētas domes Kultūras centru par jauniešu brīvā laika un atpūtas veicināšanas projektu „Vērts atvērt sevi: dzīve ir teātris?”. Projekta realizācijai tika piešķirts līdzfinansējums 430.00 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt Ventspils jauniešiem vecumā no 15 lidz 29 gadiem 6 mēnešu laikā aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties neformālās izglītības pasākumos, kuros ar inovatīvu metodiku tiks sekmēta jauniešu līdzdalība savu problēmu risināšanā, un izpratne par demokrātiskiem principiem sabiedrības procesos, kā arī apgūt aktiermākslas pamatus.

Projekts tiks realizēts no 01.04.2015. līdz 31.08.2015. Projekta realizācija paredzēta sadarbībā ar nodibinājumu Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai „Spēkuguns”.

Projekta laikā paredzētās aktivitātes:

  • semināri par paātrinātās mācīšanās metodiku,
  • aktiermākslas meistarklases,
  • diskusija par jauniešu attiecībām,
  • ģimenes budžeta seminārs.

Projekta laikā jauniešiem būs iespēja iesaistīties jauniešu filmu vakara organizēšanā sadarbībā ar alternatīvo kino klubu „AKA”, Kuldīgas kustību teātra izrādes organizēšanā Ventspilī.
Projekta noslēgumā tiks organizēta konference-diskusija par teātra lomu sociālo problēmu risināšanā uz kuru tiks aicināti sociālie pedagogi, darbinieki, ģimeņu speciālisti, lai tos informētu par projektā izmatotajām metodēm un rezultātiem.

Jaunumiem vari sekot šeit : http://www.speekuguns.lv/