Pagarināta pieteikšanās Kurzemes reģionālajai jaunatnes darba konferencei “LĪDZDARBOJIES!”

Pagarināta pieteikšanās Kurzemes reģionālajai jaunatnes darba konferencei "LĪDZDARBOJIES!"

Jaunieši, pašvaldību (tai skaitā – pašvaldību jauniešu centri), valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji – tiekamies Kurzemes reģionālajā jaunatnes darba konferencē, lai iepazītos viens ar otru, dalītos ar savu pieredzi, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un novērtētu jauniešus kā resursu Kurzemes reģiona attīstībai! Pieteikšanās pagarināta līdz 2015. gada 4. maijam. 

Kurzemes reģionālā jaunatnes darba konference norisināsies 2015. gada 8. maijā, viesu namā “Smuku muiža”, Remtes pagastā, Brocēnu novadā.

Reģionālās jauniešu konferences “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos” mērķis ir apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Kurzemes plānošanas reģionā, veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Kurzemes reģionālajā konferencē vienuviet būs iespēja:

  • satikt 100 cilvēkus, kuri domā, ka jaunieši ir resurss Kurzemes attīstībai;
  • uzzināt situāciju Kurzemes plānošanas reģionā jauniešu darba aktivitātes veicināšanas kontekstā;
  • iepazīt jauniešu veiksmes stāstus;
  • gūt jaunu pieredzi un piedzīvot dažādību diskusijās.

Dalība konferencē ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana un izdales materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz konferences norises vietai – viesu nams „Smuku muiža”, Remtes pagasts, Brocēnu novads (http://www.smukumuiza.lv/). 

Lai pieteiktos konferencei, aizpildi pieteikuma anketu http://ieej.lv/CNB7j līdz 2015. gada 4. maijam

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Laura Riekstiņa, tālr.: 22046231, e-pasts: [email protected] 

Vietu skaits ir ierobežots – 100 dalībnieki. 

Noskaties video:
 


Konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā) un Jaunatnes Līderu Koalīciju, Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.