Popielas 2015 atskats

24. aprīlī Ventspils Jaunrades nama lielajā zālē notika pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņu Popiela.

Popielā piedalījās Centra sākumskolas, 1. ģimnāzijas, 2. vidusskolas, 6. vidusskolas, 4. vidusskolas, 5. vidusskolas un 2. pamatskolas skolēni ar 12 priekšnesumiem.

 1. vietas ieguvēji balvā ieguva Ventspils Jaunrades nama dāvanu karte 40 EUR apmērā

  •     1.– 4. klašu  grupā 1.vietu ieguva 4. vidusskolas 4.b. klase ar MEGHAN TRAINOR – “ALL ABOUT THAT BASS”
  •     5. – 9. klašu grupā 1.vietu ieguva 1. ģimnāzijas 7.a klase ar YLVIS – “THE FOX”
  •     10. – 12. klašu grupā 1.vietu ieguva 1. ģimnāzijas 12.c. klase ar ARMI JA DANNY- “I WANT TO LOVE YOU TENDER”

    Skatītāju simpātiju ieguva 2. vidusskolas 10. klase ar MICHAEL JACKSON – “BILLIE JEAN”.

Konkursa organizatori, Ventspils Jaunrades nama un jauniešu kluba „Knaģis” pārstāvji, kuri Popielu organizē jau piekto gadu, stāsta, ka Popielas mērķis ir attīstīt skolēnu izdomu, prātu, fantāziju, jaunradi un spēju uzstāties auditorijas priekšā, attīstīt jauniešu prasmi darboties individuāli un komandā, veidot un stiprināt skolēnu savstarpējos kontaktus.

Priekšnesumus vērtēja biedrības „Ventspils jauniešu dome” un Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens, Ventspils Jaunrades nama modes deju studijas „Skorpions” skolotāja Inga Spodiņuka, aktieris Kaspars Doniņš, mūziķis Edvards Grieze un aktrise, Ventspils Jaunrades nama teātra studijas „Savējie” skolotāja Ineta Kalniņa. Konkurss tika vērtēts trīs vecuma grupās: 1.-4. klašu grupa, 5.-9. klašu grupa un 10.-12. klašu grupa.

Žūrija vērtēja dalībnieku priekšnesuma oriģinalitāti un sarežģītību, vizuālā un tērpa līdzību ar dziesmas videoklipu, kustību sinhronitāti un saderību ar videoklipu, dziedātāju dikciju, kā arī aksesuārus un skatuves iekārtojumu. Pēc visu priekšnesumu noklausīšanās, arī skatītāji varēja balsot par savu simpātiju.

Visi priekšnesumi tika apbalvoti ar pateicības rakstiem un veicināšanas balvām, bet katras vecuma grupas vislabākais priekšnesums balvā iegūs dāvanu kartes. Savukārt skatītāju balsojuma uzvarētāji balvā ieguva kliņģeri un pateicības rakstu.

Foto no pasākuma skatāmi: http://www.ventspils.lv/lat/galerijas/izklaide/12333-popiela-2015-ventspils-jaunrades-nama ; http://www.draugiem.lv/knagis/gallery/index#/knagis/gallery/?pid=389640396