Projekti

Izsludināts projektu konkurss Latvijas pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 2023. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas...
Iespējas

Izglītības iestāžu pašpārvaldēm iespēja iegūt finansējumu iniciatīvā “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023.gada 5.februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības...