Izsludināts projektu konkurss Latvijas pašvaldībām “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros 2023. gadā ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde līdz 2023. gada 21. maija plkst. 23.59. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro.

Izsludinātā konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes politikas attīstību vietējā līmenī, veicinot kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi/pilnveidi pašvaldībās, tostarp veicināt:

  • digitālā un mobilā darba ar jaunatni attīstību un jauniešu līdzdalības mehānismu stiprināšanu;
  • izglītojamo pašpārvalžu attīstību savā pašvaldībā;
  • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu un sadarbību ar jaunatnes organizācijām.

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām;
  • darba ar jaunatni veicēji.

Projektu konkursā pieejamais finansējums

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 84000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 eiro.

Iesniegšanas un īstenošanas termiņi

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt Latvijas novada vai pilsētas pašvaldība vai tās iestāde, ja ir atbilstošs pašvaldības domes pilnvarojums. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 21. maija plkst. 23.59. Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2023. gada 3. jūlijs līdz 2023. gada 31. oktobris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Lūdzam neatlikt dokumentu sūtīšanu uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolikums un citi aktuālie dokumenti ir pieejami JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Elvīru Fiļu (tālr.: 67356282, e-pasts: [email protected]).