Infopunkts

Youth international

Organizācija “Youth international” http://www.youthinternational.org/ 1997. gadā dibinātā jauniešu programma “Youth International” mērķis ir nodrošināt jauniešiem daudzpusīgu, aizraujošu un izglītojošu pieredzi starptautiskā mērogā.