Starptautiskā sadarbība jaunatnes politikas koordinācijā

LR IZM -Starptautiskā sadarbība jaunatnes politikas koordinācijā

http://www.izm.gov.lv/lv/

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātņu ministrijas mājas lapa piedāvā aktuālu informāciju par jauniešu politiku un starptautisko sadarbību jauniešu politikas koordinācijā