“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas termiņš – 30.aprīlis

Nenokavē šogad jau otro ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegšanas termiņu. Projektu pieteikumus tiešsaistē varēs iesniegt līdz 30. aprīļa plkst.13:00 pēc Rīgas laika (vai līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Dokumentu sadaļā pieejamas aktualizētās elektroniskās veidlapas angļu valodā! Latviešu valodā veidlapas, kuras iesniegt 30. aprīļa termiņam, nebūs pieejamas.

Saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus 2015. gadā var iesniegt trīs reizes: līdz 4. februārim (šis projektu iesniegšanas termiņš ir jau noslēdzies), līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim. Šajos datumos ir noteikts arī konkrēts laiks, līdz kuram projektu pieteikumus var pievienot tiešsaistē, un tas ir – līdz plkst. 13:00 pēc Rīgas laika. Projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa.

Atgādinām, ka programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projekti ir 1. pamatdarbības projekti (Jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas Brīvprātīgais darbs un Jaunatnes mobilitātes projekti); 2. pamatdarbības projekti (Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā) un 3. pamatdarbības projekti (Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās).

Pievērs uzmanību!

  • Rakstot projekta pieteikumu, izmanto aktuālās elektroniskās veidlapas. Ar tām vari iepazīties izvēlētā projekta veida sadaļā “Dokumenti”. Elektronisko veidlapu angļu valodas  versijas www.jaunatne.gov.lv pieejamas no 25. marta. Veidlapas latviešu valodā uz 30. aprīli nebūs pieejamas. Bet vari angļu valodas veidlapas aizpildīt latviešu valodā.  
  • Ja vēlies akreditēt organizāciju, lai nosūtītu/uzņemtu jauniešus, īstenojot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, pievērs uzmanību, ka sadaļā “Eiropas Brīvprātīgais darbs”/ “Dokumenti” publicēta aktualizētā “EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (angļu valodā)”.
  • Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda vienā valodā (jebkurā no oficiālajām ES valodām).
  • Atceries veidlapas pielikumā pievienot abpusēji parakstītus un ieskenētus mandātus (tas ir svarīgs kritērijs, vērtējot projekta atbilstību programmas “Erasmus+” vadlīnijām).
  • Tā kā projekta iesnieguma veidlapa jāpievieno elektroniski, pārliecinies par sava interneta savienojumu.
  • Neatliec veidlapas iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

Video apmācība : https://www.youtube.com/watch?v=sNYpxTJefqA