Iespējas

Izglītības iestāžu pašpārvaldēm iespēja iegūt finansējumu iniciatīvā “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2023.gada 5.februārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības...