Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs

Ventspils NVO AC no 2013. gada aktīvi atsācis darboties jauniešu jomā. Viens no mūsu darbības mērķiem ir: "sekmēt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot viņu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni". Tad nu to mēs, Ventspils NVO AC jaunieši, cenšamies darīt.

Adrese

Andreja iela 7 (4.stāvs), Ventspils, LV-3601

Tālrunis: 63623136
E-pasts: [email protected]

Ventspils NVO mājas lapa