Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai “Spēkuguns”

Nodibinājums „Spēkuguns” iesaistās sabiedrības izglītošanā par līdzdarbības un sadarbības nozīmi sociālajā darbā, sekmē jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, realizē izglītojošas un attīstošas programmas bērniem un pieaugušajiem, organizē bērnu, jauniešu un ģimeņu nometnes, iesaistās ģimeņu un jaunatnes aizstāvībā.

„Spēkuguns” dibinātāju un atbalstītāju nākotnes vīzija ir sociālā vide Ventspils pilsētā, kurā cilvēki ir gatavi sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai, jo apzinās savu līdzdalību un līdzatbildību par sabiedrības nākotni.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem pilsētā
Lielais prospekts 18-1, Ventspils, LV-3601
Tel. 29575171, 29693732

Dienas centrs bērniem un jauniešiem Pārventā
Talsu ielā 1, Ventspils, LV-3602
Tel. 29575171, 29781819

Nodibinājuma „Spēkuguns” mājas lapa