Ventspils Jauniešu dome

Ventspils Jauniešu dome ir jauniešu organizācija (biedrība), kas ar neformālās izglītības metodēm organizē jauniešiem (13 līdz 25 gadus veciem) dažādus pasākumus – apmācības, seminārus, nometnes, informatīvas kampaņas par dažādām jauniešus interesējošām tēmām – par karjeru, biznesu, izglītības iespējām, veselību un veselīgu dzīvesveidu, līdzdalību, politiku, medijiem un citām tēmām.

Īpašu uzmanību Ventspils Jauniešu dome pievērš jauniešu līderu prasmju attīstībai, veicinot jauniešu radošumu, pašiniciatīvu, organizatoriskās spējas, diskutēšanas un publiskās uzstāšanās pieredzi.

Jauniešu dome piedalās jauniešu interešu aizstāvībā pilsētas mērogā (esam pārstāvēti Jaunatnes lietu komisijā) un valsts mērogā (esam Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija).

Ventspils Jauniešu domes mājas lapa