Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress Francijā

Iespēja jauniešiem pieteikties Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 29. sesijā, kas notiks 2015. gada 19.-.22.oktobrim Strasbūrā (Francijā).

Dalībniekam jābūt

  • 16 – 30 gadus vecam;
  • jādzīvo vismaz pieci gadi valstī, kura ir Eiropas Padomes locekle;
  • jābūt atklātam, atvērtam visam jaunajam, motivētam un apņēmības pilnam attīstīt un stiprināt dialogu starp jauniešiem un pārstāvjiem vietējā/reģionālajā līmenī;
  • jābūt biedram nevalstiskā jauniešu organizācijā;
  • jābūt motivētam darboties visās paredzētajās aktivitātēs;
  • Ieinteresētam aktīvi piedalīties politikas veidošanā vietējā/reģionālajā līmenī;
  • jāspēj izplatīt kongresa laikā iegūtā informācija atrgriežoties;
  • jārunā vismaz vienā no sesijās izmantotajām valodām – angļu, franču, vācu, itāļu vai krievu. Neoficiālās darba grupās un sarunās tiks izmantota nagļu valoda.

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa apraksts un pieteikuma anketa.

Ja vēlies piedalīties 29. Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā līdz 19.jūnijam jāaizpila pieteikuma anketa, papildus iespējams uzfilmēt 45 sekunžu garu video, ko ievieto YouTube kanālā, saiti uz video sūtīt kopā ar pieteikumu.

Aizpildītās pieteikuma veidlapas jāsūta uz http://[email protected]

Pretendenti tiks informēti par atlases rezultāties līdz 2015.gada 17.jūlijam.