Jauniešu festivāls „KOPUMS” šogad notiks Bauskā 12. augustā

12. augustā, Starptautiskajā jaunatnes dienā, no plkst. 13.00 Bauskas novads aicina jauniešus, darbā ar jaunatni iesaistītos un citus interesentus satikties Bauskas pilskalna parkā, lai atzīmētu šo dienu.

Jauniešu festivāls „KOPUMS” šogad notiks Latvijas jauniešu galvaspilsētā, un tā centrā būs tēma „Jaunieti, kāds ir Tavs stāsts?”, kas atspoguļo jauniešu pašapziņu, mentālo veselību, vērtības, ikdienu un līdzdalību.

Festivālā ieplānotas dažādas aktivitātes, diskusijas un radošās darbnīcas, kuras tiks organizētas ar mērķi ļaut jauniešiem izstāstīt savu stāstu un tikt sadzirdētiem. Tāpat festivāla laikā tiks noskaidrota 2024. gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta, bet noslēgumā gaidāms grupas „Citi Zēni” koncerts.

Nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas, kuras vēlas pieteikties ar aktivitātēm festivālā, aicinātas sazināties ar Bauskas novada pašvaldības jaunatnes nodaļas vadītāju Līgu Briģi, (tel. 28799654) vai vecāko jaunatnes lietu speciālistu Gintu Jankovski (tel. 28646934) vai rakstot e-pastu: [email protected].

Vairāk informācijas par programmu un iespējām festivālā „KOPUMS” , būs iespējams uzzināt sociālā medija Facebook profilā Bauskas pilsētas un pagastu jaunieši  (https://www.facebook.com/jauniesibauska) vai Instagram profilā Festivāls “Kopums” @festivals.kopums.

Pirmo reizi festivāls “Kopums” tika rīkots Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā. Tas vienuviet apvienoja dažādas jauniešu organizācijas, māksliniekus, radošās personības, līderus un jauniešus no visas Latvijas un to rīkoja Latvijas Jaunatnes padome, Izglītības un zinātnes ministrija, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Šogad festivāls notiek “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” pasākuma ietvaros.  “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”  mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Festivāls tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu.