Iespēja piedalīties jauniešu festivālā Vācijā!

Informējam par iespēju jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem pieteikties “Act.ival” jauniešu festivālam, kas notiks no 7. līdz 11. aprīlim, Lībekā (Vācijā)

Ceļa izmaksas, nakšņošana un ēdināšana tiek segta, dalības maksa – 20 eiro. Pieteikšanās līdz 2. februārim.