Piesakies mācībām, lai vēlāk izstrādātu Sadarbības partnerības projekta pieteikumu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kas administrē ES programmu Erasmus+ jaunatnes jomā, aicina gan jaunatnes organizācijas, gan organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. pieteikties mācībām, lai vēlāk izstrādātu Sadarbības partnerības projekta pieteikumu.

Sadarbības partnerību mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

Sadarbības partnerībām jaunatnes jomā projektu pieteikumus programmā Erasmus+ 2022. gadā varēs iesniegt līdz 23. martam un 4.oktobrim, atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no trīs dotācijas summām: 120 000,00 euro, 250 000,00 euro vai 400 000,00 euro.

Plašāka informācija par sadarbības partnerības projektiem.

Lai sekmētu organizāciju zināšanas par programmu, atbalstītu idejas izstrādē un projekta pieteikuma sagatavošanā, sniegtu individuālus ieteikumus, JSPA no 09. – 11. februārim organizē  tiešsaistes mācības, kas būs praktiska projektu darbnīca organizāciju pārstāvjiem. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 2 – 3 organizācijas pārstāvjiem ar jau gatavu projekta ideju, lai darbnīcā kopīgi varētu to attīstīt un izstrādāt projekta pieteikumu.

Pieteikšanās mācībām līdz 28. janvārim, plašāka informācija par mācībām pieejama JSPA mājas lapā .

Mācības ir bezmaksas un tiks īstenotas valsts valodā.