Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Vairāku Ventspils skolu pašpārvaldes 2021. gada nogalē veiksmīgi īstenojušas jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis bija sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām un īstenot tās skolas vidē.

Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā notika izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, iepazīstot tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot savu emocionālo labsajūtu, kā veiksmīgāk plānot laiku un par vienaudžu sadarbības modeli “jaunietis jaunietim”.

Ventspils 2. vidusskolā izveidota motivācijas siena. Tā kalpos kā vieta, kur skolēni var smelties iedvesmu gan mācībām, gan ikdienas darbiem, veidojot patīkamu un jauniešiem saistošu vidi skolā. Par tās uzturēšanu atbildību uzņēmusies skolēnu pašpārvalde. Notikušas nodarbības ar personības izaugsmes treneriem.

Ventspils 4. vidusskolā notikušas vairākas nodarbības kopā ar speciālistiem. Psihologa – supervizora nodarbība jauniešiem palīdzēja izprast, kā labāk sadzīvot ar stresa situācijām, speciālists deva praktiskus ieteikumus un veicināja skolēnu komunikāciju. Rīgas koučinga skolas nodarbību laikā tika sniegti ne tikai teorētiski, bet arī praktiski padomi sevis attīstīšanai un savas labsajūtas uzlabošanai, tiešsaistes nodarbībās skolēni sastrādāja komandās tādējādi stiprinot pozitīvu savstarpējo sadarbību. Konsultācijās skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ir apguvuši prasmes, kā labāk koordinēt pasākumus un efektīvāk organizēt savu brīvo laiku. 

Ventspils 1. pamatskolā projekta aktivitātēs uzlabotas sadarbošanās spējas starp skolēniem, iepazīti jauni draugi no skolas vides. Pašpārvaldes dalībnieki ieguvuši jaunas prasmes un iemaņas pasākumu organizēšanā, vadīšanā. Kā lielisks ieguvums no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm ir Sarunu forums, kas paliks kā ilglaicīga tradīcija skolā. Šī aktivitāte būs daļa no skolēnu pašpārvaldes pienākumiem, kas tiks organizēti katru gadu. Ventspils 1.pamatskola sadarbībā ar aktīvo jauniešu pašpārvaldi ir ieguvusi divus moderni iekārtotus un drošus labbūtības stūrīšus. Spēļu pēcpusdienas un neformālās tikšanās jaunizveidotajos labbūtības stūrīšos būs lietderīga brīvā laika pavadīšana iespēja skolēniem.

Projekti tika īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu kopā 3000 eiro. Kopā projektu konkursā finansējumu labbūtības ceļakaršu īstenošanai saņēmušas 122 Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes.