20 stundu izaicinājums “Ideju nakts 2020” izturēts

Šā gada 16. un 17. oktobrī Ventspils Jauniešu mājā notika izaicinājums “Ideju nakts 2020”, kurā jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadu vecumam ieguva praktiskas zināšanas projektu un pasākumu veidošanā.

“Ideju nakts 2020” pasākumā jauniešus iedvesmoja un izglītoja uzņēmējs un Liepājas Windcut Barbershop galvenā bārda Elgars Roga, bet par veiksmīgu pasākuma īstenošanu un saturu informēja Krista Papēde, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sociālo uzņēmumu vēstniece.
Ar kārtību, kādā tiek saskaņota publisko pasākumu organizēšana Ventspilī, un ar prasībām, kuras jāņem vērā, iepazīstināja Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms. Pasākuma laikā dalībnieki darbojās patstāvīgi un komandās. Ar zinošu mentoru palīdzību izstrādāja pasākumu idejas no A līdz Z.

Idejas tika prezentētas žūrijas komisijai, kuras sastāvā bija Ventspils Jauniešu mājas vadītājs Kristians Jacevičs, SIA “Kurzemes Filharmonija” teātru un māksliniecisko programmu producents Roberts Grīnbergs, biedrības “Attīstības fabrika” valdes priekšsēdētājs Emīls Anškens un LIAA Ventspils biznesa inkubatora vadītāja Liene Kataševska.

Ideju nakts pasākumā visas radītās idejas ir ar pievienoto vērtību, proti, izklaidējošas un reizē izglītojošas ar stratēģijas un komunikācijas elementiem, dažādu mākslas žanru apvienošana kopējā sadarbībā un aktīvas atpūtas pasākumi, kuri veicinās Ventspils iedzīvotāju saliedētību. Žūrija atzinīgi novērtēja katru no komandu radītājām idejām, iesakot galvenos virzienus to tālākai attīstībai un īstenošanai. Vairākas idejas žūrija aicināja apsvērt tās tālākā nākotnē īstenot arī kā biznesa projektus. Bet kā veiksmīgāko un sagatavotāko ideju žūrija atzina jauniešu ideju par mūzikas un sarunu pasākumu cikla organizēšanu Ventspils pludmalē vasaras sezonā. Šīs idejas īstenošanai jaunieši saņems finansējumu Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.

Vēlamies teikt lielu paldies arī pasākuma atbalstītājiem – lauku labumu veikaliņam “Ķocis” par sarūpētajām dāvanām lektoriem, mentoriem un žūrijas komisijai, kā arī liels paldies ģimenes uzņēmumam “Užavas alus” par garšīgo kvasu dalībniekiem, “Ventspils Digitālajam centram” par datoru tehnoloģiju atbalstu.  Projektu un pasākumu veidošanas pasākums “Ideju nakts 2020” tika rīkots “Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkursa” ietvaros, kuru finansē Ventspils pilsētas pašvaldība.

Plašāks fotoatskats https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VentspilsJauniesuMaja&set=a.2564464887177446