Ventspils jaunieši Karjeras nedēļā izzinās nākotnes iespējas

Ventspils izglītības iestādēs no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru visā Latvijā jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Ventspils 10.-12. klašu audzēkņi trešdien, 28.oktobrī, plkst. 10.00 klausīsies un līdzdarbosies moderatora Magnusa Eriņa vadītajā tiešsaistes pasākumā jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds. 

Šogad karjeras tēmai plānots pievērst arī lielāku pieaugušo uzmanību, tamdēļ otrdien, 27. oktobrī, plkst. 19.00 aicinām piedalīties tiešsaistes diskusijā skolotājus, karjeras konsultantus un vecākus. Diskusijas laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos.

Kopā ar klases audzinātājiem 7. – 9. klašu audzēkņi izmantos interaktīvu rīku-infografiku par karjeras plānošanā iesaistīto pušu lomām un resursiem mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Savukārt 1. – 6. klašu audzēkņiem būs pieejama jauna spēle par karjeras izglītības tēmām. Līdzīgi kā iepriekšējos gados visi Ventspils mācību priekšmetu skolotāji Karjeras nedēļas laikā ir aicināti nodarbību tēmas izvēlēties tādas, lai tās varētu saistīt ar karjeras izglītību, konkrētām profesijām vai piemēriem no uzņēmējdarbības vai organizāciju vides, kur praksē tiek pielietota stundā apgūstamā tēma.

Ventspils Jauniešu mājā Karjeras nedēļas laikā tiks atklāta vizuālās mākslas konkursa “Uzņēmumi Ventspilī un profesijas tajos” darbu izstāde. Dalībnieki ir Ventspils vispārizglītojošo skolu 6. – 12. klašu audzēkņi. Izstāde Jauniešu mājā būs apskatāma līdz decembrim, bet paralēli darbus būs iespējams apskatīt arī virtuālā izstādē internetā.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā skolās un citās mācību iestādēs visā Latvijā notiks dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes. Tāpat jauniešiem būs iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī saņemt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai. Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos , https://www.facebook.com/TavaiKarjerai, https://twitter.com/tavaikarjerai. “Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.