Piesakies Eiropas Solidaritātes korpusā un kļūsti par brīvprātīgo kādā no Eiropas valstīm!

Esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem un vēlies padarīt sabiedrību labāku?

Piesakies brīvprātīgajam darbam ➡️ reģistrējies Eiropas Solidaritātes korpusā: http://epfacebook.eu/qeHK

Eiropas Solidaritātes Korpusa iniciatīvas mērķis ir nodrošināt galveno pieteikšanās punktu ES līmenī jauniešiem, kas vēlas veikt brīvprātīgo darbu. Jauniešiem būs iespēja piedalīties dažādos projektos, kuri tiek organizēti pašu valstī vai ārzemēs ar mērķi palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā.

Noskaties video http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20180703STO07134/eiropas-solidaritates-korpuss-iespeja-jauniesiem

Projekti tiek organizēti vairākās jomās:

  • Izglītība;
  • Veselība;
  • Apkārtējās vides aizsardzība;
  • Darbs ar veciem cilvēkiem un bērniem;
  • Palīdzība patvēruma meklētājiem un migrantiem, u.c.

Jauniešiem, piedaloties Eiropas Solidaritātes Korpusa projektos un palīdzot citiem cilvēkiem, ir iespēja apgūt jaunas iemaņas un kompetences personīgai un profesionālai attīstībai, kā arī iziet apmācības.

Eiropas Solidaritātes Korpusa aktivitātes nedrīkst negatīvi ietekmēt esošās darba vietas un stažēšanās iespējas, bet tām jāveicina uzņēmumu lielāku apņemšanos korporatīvas sociālās atbildības stiprināšanā. Eiropas Solidaritātes Korpuss to neaizvieto.

‘’Domāju, ka visiem ir zināms, ka jaunieši vēlas dot savu pienesumu Eiropas projektam, lai veidotu savu nākotni, satiktu citus cilvēkus un palīdzetu padarīt mūsu sabiedrību labāku’’, atzīst EP ziņotāja un Parlamenta galvenā pārstāve starpinstitūciju pārrunās Helga Trüpel.