Skolēni piesakās dalībai starptautiskā digitālās uzņēmējdarbības projektā

No šī septembra Ventspils skolēni uzsāks dalību projektā “DigiYouth”, kurā pārstāvētas 4 valstis – Igaunija, Somija, Zviedrija un Latvija. Projekta tēma ir saistīta ar jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, bet uzmanība tiks pievērsta arī digitālajām tehnoloģijām, kuras būs ietvertas jauniešu radītajās biznesa idejās. Šonedēļ notiek dalībnieku pieteikšanās un atlase.

Ventspils skolēni kopā ar vienaudžiem no projekta partnervalstīm starptautiskās komandās veidos biznesa idejas, gatavos prototipus un mācīsies izveidotos produktus pārdot. Jauniešiem palīdzēs savas skolas skolotāji, kā arī Ventspils Digitālā centra speciālisti un eksperti no Ventspils Biznesa atbalsta centra. Projekta mērķis ir ne tikai veicināt jauniešu interesi par biznesu, bet arī dot iespēju gūt praktisku uzņēmējdarbības pieredzi.

Šī projekta aktivitātes ir nedaudz līdzīgas ar skolēnu mācību uzņēmumu programmu, kurā Ventspils skolas aktīvi ir iesaistījušās un savu sniegumu parādījušas tirdziņos. Tomēr projektā jauniešiem būs aktīvi jāsadarbojas ar komandas biedriem ārvalstīs, jāsazinās svešvalodās, biznesa idejas jāsaista ar digitālajām tehnoloģijām. “DigiYouth” mācību metodika paredz krietnu laiku – veselu mācību gadu, lai domātu biznesa ideju un gatavotu prototipus, un tikai pēc tam gatavais produkts tiks piedāvāts pircējiem. 

Reizi pusgadā visi dalībnieki tiksies iedvesmas pasākumos kādā no projekta dalībvalstīm. Pirmā tikšanās notiks jau šajā oktobrī Somijā. Neformālā vidē, dalībniekiem iepazīstot citam citu, apgūstot jaunas prasmes digitālajās darbnīcās, veidosies pirmās komandas un aizmetņi biznesa idejām. 

Projekts turpināsies līdz 2020. gadam. Pirmajā ciklā no Ventspils ir iespēja piedalīties 12 Ventspils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēniem. Līdz 13. septembrim šiem jauniešiem ir iespēja pieteikties un komisija par dalībniekiem apstiprinās pašus motivētākos. Sīkāka informācija par pieteikšanos saņemam pie ģimnāzijas skolotājas Anitas Jozus. Bet 2019. gada septembrī Ventspili projektā pārstāvēs jau 3 skolas – ģimnāzija, 2.vidusskola un 4. vidusskola. Kopumā projektā no Ventspils piedalīsies 50 jaunieši.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Savukārt vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Papildu informācija:
Kristians Jacevičs
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs
Tālr. 20238456
e-pasts: [email protected]