Iespēja laimēt naudas balvu! Piedalies iesniedzot īsfilmas idejas aprakstu līdz 31.oktobrim!

Tevi aizrauj filmu veidošana? Domā, ka Tev ir režisora dotības?

Eiropas Savienība piedāvā jaunajiem filmu veidotājiem uzņemt savu #EUandME īsfilmu. Pieciem uzvarētājiem katram tiks piešķirti 7500 eiro, turklāt viņi saņems Eiropas vadošo režisoru padomus idejas realizēšanai.

Kas var piedalīties?

Konkursā var piedalīties Eiropas filmu veidotāji, kuri dzīvo ES un kuri uz iesniegšanas brīdi (31.10.2018.) ir sasnieguši 18 gadu vecumu un nav vecāki par 35 gadiem. Pieteikumus var iesniegt tikai individuāli. Grupu pieteikumi netiks ņemti vērā.

Pieteikumus var iesniegt vienā no piecām kategorijām:

  • Mobilitāte
  • Ilgtspēja 
  • Iemaņas un uzņēmējdarbība 
  • Digitālā vide
  • Tiesības 

Pieci uzvarētāji katrs saņems 7500 EUR dotāciju, lai līdz 30.04.2019. producētu, uzfilmētu un samontētu savu filmu. Katram uzvarētājam filmēšanas un montāžas procesā palīdzēs viens žūrijas loceklis – profesionāls režisors.

Plašāka informācija: https://europa.eu/euandme/lv/yfc/