LIAA Ventspils biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus

 Dalībai inkubācijā ir iespējams pieteikties līdz š.g. 19. martam.

Inkubācijas atbalsta ietvaros inkubatora dalībniekiem ir iespēja saņemt 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām, u.c., kā arī papildus saņemt grantus (ar 50% līdzfinansējumu) līdz 10.000,00 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem un līdz 5.000,00 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai.

Atgādinām, ka LIAA Ventspils biznesa inkubatorā ir pieejama arī pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var attīstīt savas biznesa idejas, darboties koprades telpā un saņemt konsultācijas. Pirmsinkubācijā pieteikumu iesniegšana turpinās nepārtraukti. 

Biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties ar klientiem, atrast jaunus kontaktus un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.
Vairāk informācija par uzņemšanu biznesa inkubatorā pieejama LIAA mājaslapā šeit.

Uz konsultāciju par inkubatora sniegtajām iespējām un pieejamo atbalstu var pieteikties zvanot pa tālruni +371 6240 0906, rakstot uz e-pastu [email protected] vai, ierodoties inkubatorā – Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 1 (C ieeja).

Seko Ventspils biznesa inkubatora aktivitātēm: https://www.facebook.com/LIAAVentspils/