Kuldīgā notika otrais jauniešu forums

7. februārī Kuldīgas Jauniešu mājā (Jelgavas ielā 26) norisinājās jau otrais Kuldīgas Jauniešu forums, kas tiek organizēts projekta “Te ES!” ietvaros, kas tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Pirmais projekta “Te ES!” etaps bija turpinājums jau iepriekšējā gadā aizsāktajām izbraukumu diskusijām uz Kuldīgas novada pagastiem.

Šogad vietējā līmeņa konsultācijas tika organizētas ar Laidu, Gudenieku, Snēpeles, Rendas, Padures, Īvandes pagastu jauniešiem un pašvaldības politikas veidotājiem ar mērķi izstrādāt nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.

Forumā tika sasniegts izvirzītais mērķis – savest kopā jauniešus ar lēmuma pieņēmējiem, lai apzinātu situāciju novadā, kā arī kopīgi izstrādātu rekomendācijas Jaunatnes darba uzlabošanai Kuldīgas novadā.
Vairāk info un bilžu mājaslapā: http://kuldigasbjc.lv/galerijas/jauniesu-forums-te-es/