Atbalsta dalību projektā par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu

Piektdien, 15.septembrī, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes kā projekta partnera dalību projektā ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” un projekta īstenošanu tā atbalsta gadījumā INTERREG Centrālās Baltijas programmas projektu konkursā.

Projekta mērķis ir veicināt Ventspils jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un veicināt mācību uzņēmumu veidošanos, īpaši akcentējot uzņēmumus, kas darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā.

Projekta ietvaros Ventspils skolēni kopā ar vienaudžiem no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas starptautiskās komandās veidos biznesa idejas. Ar skolotāju un nozares ekspertu palīdzību biznesa idejas tiks attīstītas, lai jaunieši jau gatavu preci vai pakalpojumu varētu pārdot un gūt praktisku uzņēmējdarbības pieredzi. Plānots, ka mācību uzņēmumu veidošanai kā bāzes vietas tiks izmantoti Ventspils Digitālais centra informācijas tehnoloģiju pulciņi. Tā kā projekts ir starptautisks, tad skolēniem un skolotājiem paredzēti arī pieredzes apmaiņas braucieni uz projektā iesaistītajām valstīm, notiks apmācības un dalība uzņēmumu gadatirgos – izstādēs

Atbalstot jauniešu iniciatīvu un veicinot to uzņēmējspējas, tiek nodrošināta iespēja plašākam iedzīvotāju lokam sekmīgāk izmantot dažādus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, piemēram, biznesa inkubatoru, kā arī pašiem īstenot savus projektus. Tāpat šī projekta ietvaros radītie mācību uzņēmumi un to produkti sniegs ieguldījumu Ventspils pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstībā.

Projekta partnera kopējās plānotās izmaksas ir līdz 232 412 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 2018.–2021.gads.