Komandu sacensības vidusskolēniem “Izaugsmes forums 2016”

“Izaugsmes forums 2016” ir komandu sacensības vidusskolēniem par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta pilnveidi.

Sacensību galvenais uzdevums – 24 stundu laikā izstrādāt ekonomiski pamatotu biznesa plānu savas idejas realizācijai, klātesot dažādu nozaru ekspertiem un biznesa konsultantiem un prezentēt to konkursa žūrijai.

Gatavošanās sacensībām notiek vairākos posmos, bet fināla prezentācijas notiek Rīgā, 2016. gada 26. februārī, izstādes “Skola 2016” ietvaros.

Pasākuma galvenā balva ir starta kapitāls biznesa uzsākšanai Eur 2 000,- apmērā, studijas augstākās izglītības programmās un dalība biznesa mentoringa programmās.

PIESAKIES IZAUGSMES FORUMAM LĪDZ 2016.GADA 14.FEBRUĀRIM

Plašāka informācija, nolikums un pieteikums atrodami šeit: http://izaugsmesforums.lv/