Ventspils Kultūras centrs kā otrās mājas, darbojas 54 dažādu žanru amatiermākslas kolektīvi

Ventspils Kultūras centrs, mīļi saukts par Ādženīti, daudziem ventspilniekiem ir kā otrās mājas. Tie ir pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kuri vairākas reizes nedēļā steidzas uz mēģinājumiem tik ierastajās telpās, lai mācītos jaunas dziesmas, dejas, iestudētu lugas…


Kultūras centrā darbojas 54 dažādu žanru amatiermākslas kolektīvi, kopējais dalībnieku skaits – 1044. Tāpēc nams ir par šauru visam kolektīvu dalībnieku pulkam un nodarbību telpas tiek meklētas un atrastas arī citos namos.
 

Kultūras centrā darbojas: deviņi kori, septiņi deju kolektīvi – turklāt vairāki kolektīvi dalās pa vecuma grupām, piemēram, Liedags un mūsdienu deju studija Prieks –, divi orķestri, astoņi vokālie ansambļi, pieci dziesmu ansambļi, divas folk­loras kopas, pieci vokāli instrumentālie ansambļi, teātris un divi Tautas lietišķās mākslas kolektīvi.
 

Amatiermākslas kolektīvi aktīvi piedalās ne tikai pilsētas un reģiona svētkos, bet, gūstot izcilus panākumus, arī valsts nozīmes un starptautiskos festivālos un konkursos. 2015. gadā amatierkolektīvi savus klausītājus un skatītājus iepriecinājuši 123 koncertos un izrādēs.
 
Šis gads īpaši veiksmīgs bijis popstudijai Jūras akmentiņi – Itālijā, pilsētā Rimini, 29. jūnijā starptautiskajā izpildītāju konkursā Magia Italiana izcīnīts Grand Prix. Savukārt Jūras akmentiņu solistei Karlīnai Priedēnai šajā konkursā 1. vieta. Šādu rezultātu Karlīna 9. aprīlī sasniedza arī Lietuvā, Viļņā, starptautiskajā jauno vokālistu konkursā Mūzikas talantu līga 2015.
 
2015. gads īpašs bijis arī sieviešu korim Venda – oktobrī starptautiskajā konkursā Torre del Lago Puccini (Itālijā) folkloras kategorijā iegūts zelta diploms, sieviešu koru kategorijā – zelta diploms un pirmo reizi kora darbības 40 gadu vēsturē arī Grand Prix.
 
Lielākā daļa kolektīvu dibināti vēl pagājušajā gadsimtā, to darbība mērāma vairākos gadu desmitos. Tāpat kā cilvēka dzīvē īpašākas ir tā saucamās apaļās jubilejas, arī kolektīvu darbībā tās ir sevišķas. Kultūras centra pulkā šogad tādas arī bijušas.
  

Plašāks raksts: Ventasbalss.lv