“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem pieejami 2 697 427.00 eiro. Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Rīgas laika. Tīmekļa vietnē http://www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.

2016. gads būs jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās : pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas”,  ” Eiropas Brīvprātīgais darbs”, “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Vēršam uzmanību, ka 2016. gadā 1. pamatdarbības projektus varēs iesniegt trīs termiņos: līdz 2. februārim, 26. aprīlim un 4. oktobrim. Savukārt 2. un 3. pamatdarbības projektus varēs iesniegt divos termiņos: līdz 2. februārim un 4. oktobrim.

Plašāka infomrācija šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/erasmus-jaunatne-darbiba-projektiem-un-atbalstam-2016-gada-pieejami-2-697-42700-eiro