Forumā Briselē pārrunāja digitālos izaicinājumus darbā ar jauniešiem

23.novembrī Briselē norisinājās Eiropas Savienības (ES) neformālais forums "Youth Work in the Digital Age", kurā Luksemburgas, Latvijas, Nīderlandes un Slovākijas jaunatnes ministri, Eiropas Komisijas un jaunatnes jomas pārstāvji pārrunāja efektīvākās pieejas digitālajiem izaicinājumiem jaunatnes darbā un jaunatnes politikas lomu to risināšanā. 

Latviju forumā pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministre (IZM) Mārīte Seile, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) Starptautiskās sadarbības programmas direktors Vilis Brūveris un IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna. 

"Jaunieši savas digitālās prasmes attīstīta tiešsaistē un internets nodrošina visplašākās iespējas jauniešu pašmācībai. Diemžēl formālās un arī neformālās izglītības aktivitātes atpaliek no strauji mainīgās realitātes, jauniešu vajadzībām un digitālajām iespējām. Izglītības sektoram un darbam ar jaunatni ir aktīvāk jāiesaistās jauniešu digitālo kompetenču attīstīšanā, ieskaitot drošību internetā," uzsvēra V.Brūveris. LJP pārstāvis kā piemēru minēja pasaulē labi zināmo un Latvijā izveidoto sociālo platformu "Ask.fm", kuru komunikācijā izmanto tieši jaunieši, tajā pat laikā platforma ir tikusi izmantota arī pretlikumīgām darbībām un naida runai, izraisot pat pašnāvības gadījumus jauniešu vidū. 

Šāds neformālais forums tradicionāli tiek organizēts pirms ES izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sēdes, kur tiekas par jaunatni atbildīgie ES valstu ministri. Forumā piedalās prezidentūru trio par jaunatni atbildīgie ministri, nacionālo jaunatnes padomju pārstāvji, Eiropas Jaunatnes forums un Eiropas Komisija. Tiek pieaicināti arī iepriekšējo vai nākamo prezidentūru valstu ministri un nacionālo jaunatnes padomju pārstāvji, lai apspriestu prezidējošās valsts izvirzīto diskusijas tēmu. Luksemburgas prezidentūra ES Padomē sākās 2015.gada 1.jūlijā, sekojot Latvijai (2015.gada 1.pusgads).

Plašāka informācija par Luksemburgas prezidentūras prioritātēm izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās ir pieejam šeit.