Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu projektu finansēšanas konkursa III kārtu

Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludina Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa III kārtu.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu – e-pasts: [email protected] līdz 2015. gada 10. decembrim plkst. 17.00. 

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam.

 Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils portālā – www.ventspils.lv ,Ventspils Kultūras centra mājas lapā http://www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi, kā arī saņemt Kultūras centrā, 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00.

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I. un II. kārtā tika atbalstīti 13 projekti par kopējo summu 7265,00 EUR.