“Literārā akadēmija” izsludina jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursu

Visu vecumu iesācēji autori, kuri raksta dzeju vai prozu un vēlas pilnveidoties šajā virzienā, tiek aicināti piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajā un LR Kultūras ministrijas atbalstītajā kultūrizglītības programmas "Literārā akadēmija" Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursā.

20 konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz 68. Jauno un iesācēju autoru semināru, kurš notiks no 2016. gada 25. līdz 29. janvārim un kura laikā būs iespēja no pieredzējušiem dzejniekiem, prozaiķiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu, klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem, kā arī iepazīties citam ar citu. Pēc semināra autori varēs turpināt darbu valsts apmaksātās meistardarbnīcu grupās.

Meistardarbnīcu nodarbības norisināsies, sākot ar februāri, divreiz mēnesī, sestdienās visa gada garumā (ar pārtraukumu vasaras mēnešos) Rīgā, Latvijas Rakstnieku savienībā, Lāčplēša ielā 48/50-12. Programma kompaktā veidā ietver būtiskākos literārās prakses jautājumus (kā attīstīt idejas, strādāt ar tēliem, veidot darba kompozīciju, organizēt tekstu utt) komplektā ar praktiskām nodarbībām dzejas vai prozas analīzē un rakstīšanā.

Iesniedzamo darbu apjoms:

  • dzejā – dzejas kopa ar kopējo apjomu 200 līdz 300 rindas;
  • prozā – viens vai vairāki darbi ar kopējo apjomu 25 000 līdz 50 000 zīmes.

Darbu kopas jāsaglabā vienā "Word" dokumentā un ar norādi "Jauno un iesācēju autoru literāro darbu konkursam" jānosūta uz e-pastu [email protected]. Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas datums, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālrunis).

Darbu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 7. decembris.

Konkurss tiek izsludināts kultūrizglītības programmas "Literārā akadēmija" ietvaros. "Literārā akadēmija" izveidota 2003. gadā, apvienojot dažādās līdzšinējās Latvijas Rakstnieku savienības un citu organizāciju aktivitātes jaunu autoru atbalstam. Programmas darbības pamatvirzieni ir autoru konsultēšana ar literāro praksi saistītos jautājumos, literāru talantu atlases konkursu organizēšana, semināru un meistardarbnīcu rīkošana, kā arī jauno autoru pirmo uzstāšanos un pirmo publikāciju producēšana. Kopš 2011. gada programma tiek realizēta ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas rakstu.lv.