Piedalies Rudens politikas forumā “Brīvprātīgā darba likuma ieviešanas praktiskie aspekti”

20.novembrī, plkst.10:00-16:00, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīko ikgadējo LJP Rudens politikas forumu “Brīvprātīgā darba likuma  ieviešanas praktiskie aspekti”, kurā tiksies lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, pētnieki un praktiķi, lai runātu par aktuālāko jaunatnes politikas jomā dažādu iniciatīvu sekmīgai īstenošanai.  

Rudens politikas forumā 2015 ir aicināti piedalīties Saeimas deputāti, NVO pārstāvji, pašvaldību vadītāji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, kā arī ikviens interesents, kuram aktuāls ir jautājums par jauniešu brīvprātīgā darba attīstību ar 2016.gada 1.janvāri, kad spēkā stāsies „Brīvprātīgā darba likums”. Forumā tiks apskatīti galvenie izaicinājumi jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā un diskutēts par priekšlikumiem kā praktiski īstenot jauniešu brīvprātīgo darbu, nezaudējot kvalitāti un apjomu.

Rudens politikas forums ir LJP 2013.gadā aizsākta iniciatīva, kurā tiekas lēmumu pieņēmēji, nozares eksperti, pētnieki un praktiķi, lai runātu par aktuālāko jaunatnes politikas jomā dažādu iniciatīvu sekmīgai īstenošanai. Esam pārliecināti, ka tikai sarunās var rast labākos risinājumus.

LJP Rudens politikas forums 2015 tiek rīkots projekta “Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana „LJP 2.0”” ietvaros ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO  fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” finansiālu atbalstu.

Foruma programma ir pieejama LJP mājas lapā http://www.ljp.lv 
Pieteikšanās līdz 17.11.2015., aizpildot anketu tiešsaistē. 

Papildu informācija: LJP izpilddirektore Inese Šubēvica, 29209607, [email protected], www.ljp.lv