Ventspils pilsētas pašvaldība piešķirs pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Tuvojieties jaunajam mācību gadam, Ventspils pilsētas Sociālais dienests no 17. augusta sāks izmaksāt Ventspils pilsētas pašvaldības pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Pašvaldība šim mērķim 2015. gadā piešķīrusi 10 146 eiro.

Pabalstu varēs saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē. Savukārt trūcīgiem un maznodrošinātiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalstu piešķirs arī tad, ja tie studē augstskolā.

Pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā:

  • bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 30 EUR;

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās:

  • vispārējās izglītības iestādē – 43 EUR,
  • profesionālās vidējās izglītības iestādē – 62 EUR,
  • augstskolā – 121 EUR.

Pabalstu varēs saņemt līdz 30. septembrim

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10 vai Talsu ielā 39 (Pārventas iedzīvotājiem) jāiesniedz iesniegums. Skolēniem, kuri sasnieguši pilngadību, iesniegums Sociālajā dienestā jāraksta pašiem. Ja mācību iestāde neatrodas Ventspils pilsētā, tad jāiesniedz arī izziņa no mācību iestādes. Iesniegumu pieņemšana uzsākta no 3. augusta.

Šogad pirmo reizi bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņems iepirkumu kartes veidā.

Iepirkumu karte 30 EUR apmērā būs paredzēta nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei, ko varēs iegādāties SIA „Officeday Latvia” veikalā, Raiņa ielā 18, kas izvēlēts Sociālā dienesta izsludinātā iepirkuma rezultātā.

Jaunā prakse izsniegt pabalstu iepirkumu kartes veidā ieviesta tādēļ, lai gūtu pārliecību, ka pašvaldības sniegtā palīdzība patiešām tiek izlietota paredzētajam mērķim. Sociālajam dienestam ne reizi vien nācies saskāries ar gadījumiem, kad ģimene pabalstu saņem, bet bērniem mācību līdzekļi netiek iegādāti.

Trūcīgie un maznodrošinātie bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri mācās vispārizglītojošā skolā, profesionālajā izglītības iestādē vai turpina studijas augstskolā, pašvaldības piešķirto pabalstu mācību līdzekļu iegādei varēs saņemt tāpat kā līdz šim.

Iesnieguma veidlapas šeit