Seminārs “Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem?”

6.jūlijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga”, no plkst.11:00 līdz 16:00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) rīko praktisku semināru “Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem?”, kurā ikviens varēs papildināt zināšanas un prasmes par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu rezultātu izplatīšanas prasībām un projektu publicitātes nodrošināšanu. Seminārā galvenais uzsvars tiks likts uz projektu īstenotāju pieredzes stāstiem, kuros izmantotas radošas un veiksmīgas pieejas projektu rezultātu izplatīšanā, publicitātes nodrošināšanā un komunikācijā ar sabiedrību.komunikacija

Ar saviem pieredzes stāstiem seminārā piedalīsies Latvijas Jaunatnes padome (LJP), tās biedrorganizācijas – biedrība “Homo Ecos:”, nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” un Bauskas jauniešu organizācija “Apvienība JUMS”.

Semināra norises vieta: viesnīca “Bellevue Park Hotel Riga”, Slokas ielā 1, Rīgā, zāle “Berlin”. Dalībnieku reģistrēšanās no plkst.10:30.

Dalība seminārā ir bez maksas.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 13.jūlija plkst.15:00. 

Semināra programma:

  • 11:00 – 11:40 Kā izplatīt īstenoto projektu rezultātus saskaņā ar “Erasmus+” vadlīnijām. (JSPA)
  • 11:40 – 12:00 Latvijas Jaunatnes padome dalās īstenoto projektu pieredzē un metodēs, ar kādām vislabāk komunicēt ar sabiedrību, lai izplatītu projekta rezultātus (Linda Kalniņa)
  • 12:00 – 12:20 Biedrības “Homo Ecos:” projektu īstenošanas pieredze un komunikācijas metodes (Santa Krastiņa)
  • 12:20 – 12:40 Bauskas jauniešu organizācijas “Apvienība JUMS” labās prakses pieredze. (Solvita Jirgensone)
  • 12:40 – 13:00 Baltijas Reģionālā fonda pieredze “Erasmus+: Jaunatne darbībā projektos”, jauniešu apmaiņas projekts “Tell your story through the picture” (Līga Siliņa, Ginta Salmiņa)
  • 13:00 – 14:00 Pusdienas.
  • 14:00 – 15:30 Radošās diskusiju grupas (Video reklāmas rullīši; žurnāli un izdales materiāli; preses relīzes; aktivitāte “Stāstu stāstiem izstāstīju”).
  • 15:30 – 16:00 Jautājumi un atbildes.

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Plašāka informācija.