Vasaras nometni jauniešiem Strenčos!

Jaunatnes organizācija “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” no 3. līdz 9. augustam rīko ikgadējo vasaras nometni jauniešiem Strenčos, kuri vēlas attīstīt savas prasmes dažādos virzienos, paplašināt redzesloku par Eiropas Savienībā aktuāliem jautājums, bet pats galvenais – aizraujoši pavadīt laiku.

Klubs “Māja” jau vairākus gadus piekopj nometņu tradīciju, kurās ierasts apvienot jaunu zināšanu ieguvu, izmantojot neformālās izglītības metodes, izkustināt ķermeni sportiskajās aktivitātēs, kā arī pavērt jaunus horizontus radošajās nodarbībās. Šajā gadā kā aktuālā tēma ir izvēlēta sevis apzināšanās kā Eiropas nākotnes veidotājiem, skatoties caur ES 2020 Stratēģijas prizmu. Plaša spektra aktivitātēs jauniešiem tiks dots ieskats, kas tad tieši ir šī Stratēģija un kādi ir tās pamatmērķi. Nometnes mērķis ir parādīt, ka ikviens no mums ir dzinējspēks, kas veido rītdienu, tikai pašiem jau šodien jāapzinās, kā apvienot savas iespējas ar vēlamo nākotnes vīziju.

Nometnē aicināti pieteikties jaunieši, kas jau darbojas Klubā “Māja” vai Latvijas skolu Eiropu klubos, kā arī ikviens cits interesents vecumā no 16 līdz 26 gadiem.

Dalība nomentē ir bez maksas.

Plašāka informācija par nometnes norisi ir atrodama organizācijas mājaslapā http://www.klubsmaja.lv

Pieteikšanās līdz 12.jūlijamhttp://ej.uz/hausanometne2015

Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai" ir 1995. gadā dibināta biedrība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un jauniešu iespējām tajā. Organizācijas biedri ir jaunieši, kas saviem vienaudžiem veido seminārus, tematiskos tējas vakarus un dažādus citus projektus. Aktivitātes parasti tiek rīkotas, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādā veidā arī šķietami sarežģītas lietas ir iespējams izzināt izklaidējošā un atmiņā paliekošā veidā.

Klubs "Māja" ir starptautiskās organizācijas "Jaunie Eiropas Federālisti" (JEF) pārstāvniecība Latvijā, dalīborganizācija Annas Lindes fondā un Latvijas Jaunatnes padomē, starptautiskā informācijas tīkla "Eurodesk" Rīgas reģiona sadarbības partneri un Latvijas skolu Eiropas Klubu koordinatori. Klubs "Māja" ir arī Eiropas Brīvprātīgā darba (EVS) uzņēmējorganizācija un nosūtītājorganizācija, regulāri Latvijā koordinējot uzņemšanas projektus – pašlaik organizācijā darbojas brīvprātīgie no Vācijas un Lietuvas, kurus būs iespējams satikt arī nometnes laikā.Jaunatnes organizācija "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai" ir 1995. gadā dibināta biedrība, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Eiropas Savienību un jauniešu iespējām tajā. Organizācijas biedri ir jaunieši, kas saviem vienaudžiem veido seminārus, tematiskos tējas vakarus un dažādus citus projektus. Aktivitātes parasti tiek rīkotas, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādā veidā arī šķietami sarežģītas lietas ir iespējams izzināt izklaidējošā un atmiņā paliekošā veidā.

Mainīgajā pasaulē ES ir jākļūst par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku. Šīs trīs savstarpēji papildinošās prioritātes noderēs ES un tās dalībvalstīm ceļā uz augsta līmeņa nodarbinātību, produktivitāti un sociālo kohēziju.
Jo īpaši Eiropas Savienība izvirzījusi piecus vērienīgus mērķus, kuri līdz 2020. gadam ir jāsasniedz nodarbinātībā, inovācijā, izglītībā, sociālajā integrācijā un enerģētikā (kā arī klimata pārmaiņu iegrožošanā). Katra dalībvalsts ir apstiprinājusi valsts mēroga mērķus katrā no šīm jomām. Stratēģijas pamatā ir konkrēti pasākumi ES un valstu līmenī.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.