Ka sagaida pēc vidusskolas beigšanas

Kas jauniešus sagaida pēc vidusskolas beigšanas

Tā kā tikko esmu aizstāvējusi savu Bakalaura darbu un gaidu izlaidumu, prātā nāk dažādas domas un atmiņas par pavadītajiem gadiem Ventspils Augstskolā. Tā kā ir ļoti svarīgi, ka jaunieši iegūst augstāko izglītību, vēlos dot mazu ieskatu tajā, kas viņus sagaida pēc vidusskolas absolvēšanas, gadījumā, ja viņi nolemj netērēt laiku sēžot mājās, bet iegūt augstāko izglītību.

Vispirms jaunietim ir jāizlemj, kāda būs viņa turpmākā profesija. Šī ir viena no būtiskākajām problēmām, ar kuru jaunieši saskaras, jo bieži vien viņiem nav ne jausmas, kādu profesiju tie vēlas apgūt. Es uzskatu, ka tomēr ļoti liela nozīme ir tajā, lai tas, par ko jaunietis izvēlas turpmāk mācīties, būtu interesanti viņam pašam., nevis viņu vecākiem, kas arī ir diezgan aktuāla problēma. Ir svarīgi, lai jaunietis tiešām apgūst profesiju, kas viņam šķiet interesanta un padodas, jo pretējā gadījumā mācīšanās augstskolā var izvērsties par mocībām. Diemžēl mūsdienās arī ir tendence izvēlēties profesiju, kas pašiem jauniešiem nemaz nav tik interesanta, bet to pieprasa politiskie apstākļi valstī un bezdarba līmenis, jo arvien vairāk absolvējošo studentu ar savu iegūto diplomu nevar atrast darbu.

Tālāk, protams, notiek dokumentu iesniegšana vēlamajās augstskolās un jo vairākās, jo labāk, jo nekad nevar zināt, kā palaimēsies tik budžeta grupā, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Es personīgi dokumentus iesniedzu tikai vienā vietā, un, par laimi, tiku budžetā.

Ļoti svarīgi ir arī pievērst uzmanību attālumam, jo nereti jaunieši dodas mācīties uz otru Latvijas galu. Šādos gadījumos ir svarīgi atrast piemērotu mājvietu. Parasti augstskolas nodrošina arī kopmītnes, kas ir izdevīgi pašiem jauniešiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka jaunieši uzsāk paši savu dzīvi un vairs nav atkarīgi no vecākiem, jo tiem pašiem nākas gatavot ēdienu, mazgāt drēbes un tīrīt savu istabu. Protams, ka neizpaliek arī ballītes, bet arī tās ir svarīga sastāvdaļa studentu dzīvē, protams, visam ir savas robežas!

Gadi augstskolā aizrit ļoti ātri un ir svarīgi domāt par savu nākotni un par to, vai ar savu iegūto profesiju students varēs atrast darbu. Protams, ka vienmēr var darīt kādus papildus darbiņus, bet studiju laikā studentam jau vajadzētu iegūt pieredzi, lai absolvējot augstskolu, viņš nebūtu kā „izmests no laivas”, bet jau ar pozitīvu skatu nākotnē un darba iespējām tepat Latvijā.