Izsludina 2023. gada Ventspils jauniešu un Ventspils Augstskolas projektu konkursa I kārtu

Kultūras centrs izsludina Ventspils valstspilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa un tā apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām”.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils valstspilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību.

Savukārt, lai veicinātu studentus brīvo laiku pavadīt aktīvi un iesaistīties gan kultūras, gan izglītojošos pasākumos, ik gadu tiek rīkota arī šī projektu konkursa apakšprogramma, kas paredzēta Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām.

Pretendēt uz finansējumu var jebkura juridiska persona, fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā, un citi. Uz apakšprogrammas “Atbalsts Ventspils Augstskolas studentiem un studentu organizācijām” līdzfinansējumu var pretendēt Ventspils Augstskolas studenti, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā, studentu organizācijas un Ventspils Augstskolas Studentu padome.

Ar konkursu nolikumiem iespējams iepazīties Ventspils Kultūras centra mājaslapā: kulturascentrs.ventspils.lv. Projektu pieteikumu iesniegšana no šā gada 15. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim. To iespējams izdarīt elektroniski, sūtot uz e-pastu:  [email protected], sūtot pa pastu uz adresi – Kuldīgas iela 18, Ventspils, LV-3601, vai iesniedzot klātienē Kultūras centrā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, sazinoties ar projektu konkursu kuratori Zani Apsi pa tālr. 63624796, e-pasts: [email protected]. Zvanot vai rakstot, iespējams saņemt arī konsultācijas par projekta pieteikuma izstrādi.