Labklājības ministrija uzsāk kampaņu “Emocionālā vardarbība – neredzama, bet īsta”

Labklājības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Emocionālā vardarbība – neredzama, bet īsta” ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību emocionālās vardarbības postošajai ietekmei uz dzīves kvalitāti, kā emocionālo, tā fizisko veselību. Būtiski ir veicināt kopējo izpratni par emocionālo vardarbību ģimenē un aicināt vērsties pēc palīdzības.  

Emocionālā vardarbība ir viens no nepietiekami apzinātiem un grūti identificējamiem vardarbības veidiem, jo tai nav redzamu fizisku seku. “Ir divi iemesli, kāpēc par emocionālo vardarbību neziņo un nerunā. Pirmais – bieži vardarbības upuri to neatpazīst. Sabiedrībā diemžēl pastāv vardarbības formas, kas tiek nepamatoti normalizētas, piemēram, iedunkāšana vai stipra sagrābšana aiz rokas netiek uztverta kā fiziska vardarbība, kā arī kontrolēšana, iebiedēšana, manipulēšana netiek atpazīta kā emocionālā vardarbība. Vardarbība nekādā formā nav uzskatāma par normālu vai attaisnojamu.

Kampaņas laikā dažādos veidos tiks īpaši aktualizēta emocionālās vardarbības problēma ģimenē, tās izpausmes, sekas, vienlaikus informējot par pieejamo valsts atbalstu tiem, kuri cieš vai ir cietuši no emocionālās vardarbības ģimenē, kā arī par pieejamo atbalstu vardarbības veicējiem, lai mainītu šādu uzvedību.  

Lai mazinātu sabiedrības iecietību pret emocionālo vardarbību ģimenē, būtiska ir kopējās izpratnes un attieksmes maiņa pret šo vardarbības veidu kā sodāmu rīcību, vienlaikus veicinot no vardarbības cietušo informētību par atbalsta un palīdzības iespējām, iedrošinot cietušos vērsties pēc palīdzības un līdzcilvēkus nebūt vienaldzīgiem, pamanot vardarbību sev līdzās. 

Labklājības ministrijas tīmekļvietnē https://www.lm.gov.lv/lv/emocionala-vardarbiba-neredzama-bet-ista apkopotā veidā ir iespējams iepazīties ar informāciju par emocionālās vardarbības pazīmēm, kā arī atrast sev piemērotāko veidu atbalsta un palīdzības saņemšanai. Labklājības ministrija aicina – sper pirmo soli un vērsies pēc palīdzības!  

Par kampaņu  
Labklājības ministrija īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu “Emocionālā vardarbība – neredzama, bet īsta”, kuras mērķis ir veicināt izpratni par emocionālo vardarbību ģimenē, aicināt atpazīt emocionālās vardarbības pazīmes un mudināt vērsties pēc palīdzības. Emocionālā vardarbība ģimenē var skart ikvienu, tāpēc Labklājības ministrija aicina – sper pirmo soli un vērsies pēc palīdzības.