Skolēni aicināti piedalīties video konkursā “Konkurencei vieta būt?!”

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Zvērinātu advokātu biroju “Eversheds Sutherland Bitāns” no 25. oktobra līdz 25. novembrim aicina 7. – 12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu video konkursā “Konkurencei vieta būt?!”, kura mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ekonomiskajiem procesiem valstī un godīgu konkurenci. Labāko darbu autori balvā saņems apmaksātus valodas kursus 500 eiro vērtībā, kā arī dāvanu kartes no elektronikas veikala “Capital” un “Jānis Roze” grāmatnīcas.

Konkurences padome par godu iestādes 30. gadadienai organizē video konkursu, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par ekonomiskajiem procesiem valstī un zināšanas par ieguvumiem no godīgas konkurences.

Konkursa uzdevums ir individuāli vai skolēnu grupā līdz trim dalībniekiem sagatavot 90 sekunžu līdz četru minūšu garu video vai animāciju, kurā oriģinālā veidā atspoguļoti ieguvumi, kas rodas no godīgas konkurences un konkurences pārkāpumu atklāšanas. Gatavojot video, skolēni ir aicināti iedvesmai izvēlēties vienu no zemāk minētajām apakštēmām:

  • Tirgus dalībnieku aizliegtas vienošanās par cenu, tirgu vai iepirkumiem.
  • Lielo uzņēmumu rīcība, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli tirgū.
  • Valsts un pašvaldību radīti konkurences kropļojumi, kas kavē un negatīvi ietekmē privāto uzņēmumu darbību tirgū.

Lai piedalītos konkursā, nav ierobežojuma video izmantojamiem izpausmes līdzekļiem – tas var tikt veidots gan ar cilvēkiem, gan dažādiem objektiem un materiāliem. Iesniegtajam video formātam ir jābūt .mp4 vai .mov. formātā.

Video līdz š.g. 25. novembrim ir jāsūta uz e-pasta adresi [email protected], pievienojot klāt Pieteikuma anketu.

Konkursā iesniegtos video līdz 2022. gada 30. novembrim izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija. Trīs labāko video autori tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienā, 5. decembrī, ar vērtīgām balvām:

  1. vieta – Valodas (pēc skolēna izvēles) apguves kursi mācību centrā “Skrivanek” 500 EUR vērtībā un 50 EUR dāvanu karte elektronikas veikalā “Capital”.
  2. vieta – 300 EUR dāvanu karte elektronikas veikalā “Capital”.
  3. vieta – 120 EUR dāvanu karte grāmatnīcā “Jānis Roze”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāju Zani Gorškovu, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot uz tālr. nr. 67365216.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.