Iespēja jauniešiem apgūt jaunas prasmes un iepazīt citas kultūras

Trim jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iespēja pieteikties gadu ilgam Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektam Turīnā, Itālijā.

Projektā paredzētas trīs vakances, uz kurām pieteikties: “Gamer” jeb atbalsts analogo un digitālo spēļu izstrādei, “Youther” jeb palīgs darbam ar dažāda vecuma jauniešiem un “Food prider” jeb palīgs pārtikas un vienlīdzības kustības veicināšanā.

Brīvprātīgajam projektā būs iespēja sniegt ieguldījumu dažādu organizācijas darbības jomu attīstībā: digitālajās un analogās spēlēs, pārtikas, sociālā mākslas un jaunatnes jomās. Tāpat būs dota iespēja iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, izglītojošās aktivitātes saistībā ar pārtikas izšķērdēšanu un atbalstu pārtikas savākšanā no tirgiem un vietējiem veikaliem.

Kā viens no lielākajiem ieguvumiem būs iespēja realizēt savas idejas un apgūt itāļu valodu gada garumā. Dalība brīvprātīgā darba projektā ir bez maksas, tāpat brīvprātīgajiem tiks nodrošinātas ceļojuma izmaksas, dzīves vieta un iztikas līdzekļi.

Lai pieteiktos Eiropas brīvprātīgā darba projektam jāsūta CV angļu valodā uz projekta īstenotāju e-pastu organizācijai Associazione EUfemia – [email protected].

Ja rodas papildus jautājumi, tad iespējams sazināties arī ar Ventspils Jauniešu māju tās sociālajos tīklos.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir nodrošināt jauniešiem, tostarp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, iespēju iesaistīties solidaritātes aktivitātēs Eiropā un ārvalstīs, vienlaikus uzlabojot un apstiprinot iegūtās kompetences, kā arī veicinot viņu nodarbinātību un
pāreju uz darba tirgu.