Skolēni vasarā apgūst pedagoģijas iemaņas

Šajā vasaras brīvlaikā Ventspils Izglītības pārvalde iesaistījusies skolēnu nodarbinātības programmā un pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs par skolotāju palīgiem strādās 15 jaunieši. Tie būs 11. klašu skolēni no Ventspils 6. vidusskolas, Ventspils 4. vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā programma norisinās no š.g. 1. jūnija līdz 31.augustam un katram skolēnam ir iespēja strādāt vienu mēnesi. Izglītības pārvaldei un izglītības iestādēm ir svarīgi ne tikai atbalstīt jauniešus darba pieredzes gūšanās, bet arī dot iespēju tuvāk iepazīt tieši pedagogu profesiju un veicināt skolēnu tālākas izglītības ieguvi pedagoģijas programmās.    

Skolēnu – skolotāju palīgu galvenie darba pienākumi bērnudārzos ir palīdzēt pirmsskolas pedagogiem aprūpēt bērnus, palīdzēt rotaļnodarbību gatavošanā un to vadīšanā, atbildēt par grupas sanitāri higiēnisko stāvokli, servēt galdus un vēl citi pienākumi.

Jūnijā 5 skolēni strādās PII “Zvaigznīte”, “Saulīte”, “Rūķītis”, “Bitīte” un “Varavīksne”  – pa vienam skolēnam katrā iestādē. Jūlijā 5 skolēniem darba vietas tiks nodrošinātas PII “Pasaka”, “Saulīte”, “Eglīte”, “Varavīksne” un “Bitīte”. Savukārt augustā 5 skolēni strādās PII “Pasaka”, “Rūķītis”, “Varavīksne” un “Saulīte”.

Plānots, ka programmas noslēgumā skolēni būs guvuši pirmreizējas zināšanas par pirmsskolas skolotāja palīga galvenajiem amata pienākumiem, pilnveidojuši prasmes strādāt grupas komandā un iepazinušies ar pirmsskolas pedagoģiskā procesa norisi. Katram skolēnam tiks nodrošināts darba vadītājs, kurš būs atbalsts darba pienākumu veikšanā un iepazīstinās ar galvenajiem darba pienākumiem.

Skolēni jau aizvadījuši pirmo darba dienu. Apkopojot dienas iespaidus, jaunajiem skolotāju palīgiem novērota liela interese un atbildība iesaistīties pirmsskolas izglītības iestāžu darbā un viņi ir gatavi apgūt jaunas prasmes. PII “Varavīksne” strādā Keita, kura atzīst, ka pirmajā dienā bijis neliels satraukums, bet ienākot grupiņā, sapratusi, ka viss būs labi. Vēl esot jāpagūst iepazīties ar bērniem un jāapgūst jaunie darba pienākumi. PII “Zvaigznīte” skolotājas palīgs Eduards jau paguvis atrast kopēju valodu ar 6-gadīgajiem grupas bērniem un guvis pirmo priekšstatu par saviem darba pienākumiem. PII “Bitīte” skolotāja palīgu Martu raksturo kā apzinīgu un motivētu darbam. Pati Marta atzīst, ka iespēja strādāt “Bitītē” palīdz apdomāt nākotnes profesiju un ir apmierināta ar vidi un kolēģiem. Arī PII “Rūķītis” skolotājas palīgs Samanta atzīst, ka šorīt bijis neliels satraukums, bet viņa priecājas par iespēju strādāt. Savukārt “Saulītē” jūnijā darbu uzsākusi Una. Viņa ar bērniem jūtas ļoti labi, bērni ir draudzīgi un mīļi. Tā kā viņa pati ir apmeklējusi šo bērnudārzu, viņai vide ir pazīstama un mīļa. Nedaudz sabijusies no tā, ka viņas mamma daudzus gadus atpakaļ arī uzsākusi darbu bērnudārzā, bet nostrādāja tikai 3 mēnešus, turpmāk izvēloties darbu skolā.