Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos un skatēs. Ceturtdien, 26.maijā, svinīgos pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2021./2022. mācību gadā saņēma kopā 60 skolēni un 29 skolotāji.

Bioloģijas valsts 44. olimpiādē Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 9. klases skolniece Endžija Evelīna Valdmane saņēmusi III pakāpes diplomu, bet 11. klases skolēns Kristofers Štekerhofs saņēmis Atzinību (abiem skolotāja Irina Ivane). Ģeogrāfijas valsts 39. olimpiādē Kārlis Blumbergs no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases saņēmis III pakāpes diplomu (skolotāja Skaidrīte Dzindzuka).

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) valsts 38. olimpiādē II pakāpes diplomu saņēmusi Sofija Sedača no Ventspils 2. vidusskolas 8. klases (skolotāja Irina Ivanova). Krievu valodas  valsts 24. olimpiādē II pakāpes diplomu ieguvusi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10. klases skolniece Sabrina Grigorjeva (skolotāja Sofija Borsa), bet Anastasija Lisenko no Ventspils 2. vidusskolas 8. klases – Atzinību (skolotāja Rita Peredņa). Franču valodas valsts 52. olimpiādē II pakāpes diploms Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11. klases skolniecei Vladai Šafranskai (skolotāja Svetlana Bērziņa).

Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar II pakāpes diplomu apbalvota Kristiāna Felša (Ventspils 4, vidusskola, 11. klase, skolotāja Aiva Belte). Atklātajā svešvalodu olimpiādē 2. vietu ieguvis Norberts Gūtmanis no Ventspils 4. vidusskolas 9. klases (skolotāja Laura Virza), savukārt Ventspils Pārventas pamatskolas 7. klases skolēns Mārcis Zīrups ieguvis 3. vietu (skolotāja Dita Lagzdiņa).

Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par piedalīšanos:

 • Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Kurzemes reģionālajā konferencē (piedalījās Ventspils 4. vidusskolas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi),
 • Kurzemes novada skolu ar padziļinātu mūzikas apguvi mūzikas olimpiādē (piedalījās Ventspils Centra sākumskolas audzēkņi),
 • “Tatjanas dienai” veltītā tēlotāja mākslas un literāro darbu valsts konkursā (piedalījās Ventspils 2. vidusskolas audzēkņi),
 • Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā (piedalījās Ventspils 4. vidusskolas audzēkņi),
 • Latvijas kultūras kanona konkursā „Kultūras kanona desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba, kultūra un es” (piedalījās Ventspils 6. vidusskolas audzēkņi),
 • Aizsardzības ministrijas zīmējumu konkursā “Sargāsim Latviju kopā!” (piedalījās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi),
 • Skolēnu mācību uzņēmumu komandu konkursā “Start Strong 3+3” (piedalījās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi),
 • Starptautiskās Aeronautikas federācijas un Latvijas Aerokluba rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “RADI SAVU IDEĀLO LIDAPARĀTU” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkne),
 • 52. Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā Ķīnā, Taivānā (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • Aizputes mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotajā konkursā “Dzīve kā košums” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkne),
 • Animācijas konkursā „Gaismas parole” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā konkursā “Stīgo, Radi Bolderājā!” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “Pļava” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • VII Starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Wave on Wave” Klaipēdā (Lietuva) (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētajā konkursā “PILS. SĒTA. PILSĒTA” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • Līvānu stikla un amatniecības centra rīkotajā skiču konkursā ar trauka skici “Auss” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkne),
 • XXI JQA Starptautiskajā vides bērnu mākslas konkursā “Mūsu zeme 2030” Tokijā (Japāna) (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi),
 • V Starptautiskajā gleznošanas konkursā “Vilnis Lielupē” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkne),
 • XIX starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras” (piedalījās Ventspils Mākslas skolas audzēkne),
 • Starptautiskā konkursā “The International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice” (Čehija) (piedalījās Ventspils Jaunrades nama audzēkņi),
 • Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētajā vizuālās mākslas konkursā “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS” (piedalījās Ventspils Jaunrades nama audzēkņi),
 • Dabas aizsardzības pārvaldes radošo darbu konkursā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” (piedalījās Ventspils Jaunrades nama audzēkne).

Ar pilnu Inovācijas balvu saņēmēju sarakstu var iepazīties šeit.

Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi, parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura! Paldies pedagogiem par skolēnu iedrošināšanu un sagatavošanu!