Prezidentu klubs atgriežas

Pēc Covid-19 ietekmē notikušā pārtraukuma uz sanāksmi atkal pulcējušies Ventspils skolu pašpārvalžu prezidenti. Skolās līderi jau mainījušies, bet kluba mērķi saglabājušies atbilstoši tiem, ko jaunieši jau 2013. gadā noteica, veidojot klubu – veicināt pieredzes apmaiņu starp skolām, kā arī nodrošinātu jauniešu viedokļu pārstāvību pilsētas līmenī.

Sanāksmē tika pārrunāta iespēja piedalīties īpašā skolēnu pašpārvaldēm domātā iniciatīvā “Kontakts”, kur jauniešu ideju īstenošanai konkursa kārtībā katra pašpārvalde var saņemt 1000 eiro finansējumu. Pavasarī plānoti semināri par projektu sagatavošanu. Tāpat jaunieši vienojās iesaistīties pasākumā “Ventspils Jauniešu gada balva”, kuru šogad organizēs biedrība “Ventspils Jauniešu Apvienība”.

24. februāra sanāksmē jaunieši ievēlēja kluba vadību un izvēlējās turpmāko satikšanās formātu. Par kluba vadītāju ievēlēja Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas pašpārvaldes prezidenti Alisi Plotovu, bet par vietnieci Ventspils 4. vidusskolas pašpārvaldes prezidenti Danu Irbi. Ja to atļaus epidemioloģiskie drošības ierobežojumi, tad kluba sanāksmes katru reizi klātienē tiks rīkotas citā skolā.