Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Ventspils Pārventas pamatskolas skolēnu komanda ,,Dullie ventiņi” kā vienīgie Kurzemes pārstāvji piedalījās hakatonā “Young Climathon”. Hakatonā piedalījās 14 komandas no visas Latvijas un to rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides Izglītības fondu, lai attīstītu skolēnos sociālās un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī mudinātu Latvijas jauniešus pievērsties vides jautājumiem. Komandu uzdevums bija izstrādāt kādu jaunu, inovatīvu ideju, kā sasniegt izcilu atkritumu šķirošanu.

Hakatons ir mūsdienīgs pasākuma formāts, kas īsā laikā attīsta dažādas prasmes. Skolēni pētīja uzņēmumu iniciētos izaicinājumus, mācījās saskatīt likumsakarības, definēja problēmas un radīja idejas, trenējot sistēmiskās domāšanas pieeju. Hakatonā «Young Climathon» pirmo vietu un naudas balvu 350 eiro apmērā idejas attīstīšanai ieguva Limbažu vidusskolas 11. klases skolēnu komanda «EkoŠmeko», kas pārtikas atkritumu mazināšanai mājsaimniecībās ierosināja produktu svītrkodā iestrādāt informāciju par tā dzīves cikla ietekmi uz vidi. Ar nolūku veicināt patērētājos izpratni par resursu efektīvu izmantošanu tajā tiktu iekļautas arī skaidras norādes par iepakojuma šķirošanu, kas būtu redzamas pirkuma čekā.

Šajā gadā Pārventas pamatskola iesaistījās eksperimentāla programmā «Young Innovators». 8.klases skolēni, izmantojot dažādas metodes, mācījās saskatīt likumsakarības un iespējamos problēmu  risinājumus. Šajās nodarbībās skolēni piedāvāja inovatīvas idejas, lai aktualizētu vides jautājumus. Programmas noslēgumā skolēni izstrādāja savu ideju piedāvājumu par alternatīvo enerģiju – saules paneļiem. Šis darbs tika atzinīgi novērtēts “EIT Climate-KIC Young Innovators” konkursā, saņemot 200 eiro naudas balvu idejas attīstīšanai. Tas deva stimulu arī hakatonā piedāvāt netradicionālu ideju atkritumu samazināšanai. Hakatona izaicinājums- kā pamudināt cilvēkus šķirot atkritumus.  Komandā piedalījās 5 skolēni no 8. klases, piedāvājot ideju – no stikla un plastmasas pudelēm veidot lapenes bērnudārzos, dažādus dārza dekorus vai pat būvēt mājas.

Ventspils Pārventas pamatskola jau kopš 2016. gada ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un regulāri īsteno dažādas ar vides tēmu saistītas aktivitātes, veicinot gan skolēnu, gan viņu vecāku izpratni par vides jautājumiem.