Nometnes drīkstēs būt!

IZM jaunie grozījumi paredz atļaut rīkot bērnu nometnes klātienē, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Tā, noteikts, ka bērnu skaitu grupā nepārsniedz 20 dalībnieku.  Vienlaikus vienā norises vietā ir pieļaujama vairāku grupu atrašanās, tomēr tā iespējama tikai gadījumos, ja šo grupu dalībnieki un iesaistītais personāls visas nometnes norises laikā savstarpēji nesatiekas.

Nometnē var piedalīties darbinieki/personāls, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Bērni, sākot no 12 gadu vecuma, nometnē varēs piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nometnē varēs piedalīties ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma. Papildus tiek noteikts, ka visi nometnes dalībnieki un iesaistītais personāls nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Gan bērniem, gan darbiniekiem, kuriem ir jānodod paraugs un jāveic PĶR analīze pirms nometnes sākuma, to var veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Tests jānodod ne agrāk kā 72 stundas pirms plānotā nometnes sākuma.

Lai mazinātu riskus nometnes dalībniekiem nonākt saskarē ar Covid-19 izraisošo vīrusu, nometne varēs norisināties tikai noteiktā teritorijā. Nometnes dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus no 7 gadu vecuma un diennakts nometņu dalībniekus un darbiniekus vienas grupas ietvaros, ja tiek saglabāts vienas grupas burbulis Sejas maskas var nenēsāt arī dienas nometņu ietvaros fizisku aktivitāšu laikā ārpus telpām.

Diennakts nometnes laikā atbilstoši nometnes saturam vienai diennakts nometnes grupai (līdz 20 personām) ir iespējama arī sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās.