Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības nodarbībās un nometnēs

Izglītības un zinātnes ministrija pilnveidojusi  interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē. Turpmāk bērni no 1.klases līdz 12 gadu vecumam ar skolā veikto rutīnas skrīninga testu varēs klātienē piedalīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, atļauta būs arī nometņu organizēšana. 

Grozījumi rīkojumā izstrādāti, lai nodrošinātu bērnu psihoemocionālajai veselībai un attīstībai atbilstošus apstākļus, paverot  plašākas iespējas interešu izglītībai un profesionālās pilnveides izglītības pieejamībai skolas vecuma bērniem, vienlaikus stingri rūpējoties par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu. 

Lai interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība norisinātos maksimāli drošā vidē, grozījumi nosaka minimālo telpu platību uz katru bērnu, telpu ventilācijas prasības, kā arī bērnu skaitu grupā, kas nevar pārsniegt 20 (šis nosacījums  attiecas gan uz iekštelpām, gan ārtelpām). Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās, skolēnu skaita prasība nav jāievēro.

Līdz šim bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pagaidām nav iespēju vakcinēties, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās varēja piedalīties attālināti, vienas klases (grupas) ietvaros savā skolā, klātienē individuāli (bērni no vienas mājsaimniecības) vai ārpus telpām. Turpmāk arī bērniem līdz 12 gadiem būs iespēja piedalīties klātienes nodarbībās iekštelpās ārpus savas izglītības iestādes, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu, kam jābūt negatīvam.  Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību, bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, tiek noteikts pārejas periods 3 mēneši, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju.

Nodarbībās iekštelpās un ārtelpās, tāpat kā līdz šim, var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savā izglītības iestādē iekštelpās ir jāievēro klases “burbuļa” princips.

Bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās ārpus savas izglītības iestādes var piedalīties attālināti vai klātienē (iekštelpās un ārtelpās) individuāli (vienas mājsaimniecības ietvaros), kā arī ārpus telpām, uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu. Ārpus telpām var piedalīties izglītojamie no dažādām klasēm.

Izglītības sistēmā pakāpeniski tiek ieviesti paštesti, kas laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu “kociņu” pūlinga testus. Tā kā paštestiem netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams uzrādīt apliecinājumu. Taču līdz 2021.gada 21.decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu “kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu (šos testus neveic vakcinētām un pārslimojušām personām). Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā – no 2021.gada 22.decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.