Jaunieši aicināti piedalīties starptautiskā sociālajai uzņēmējdarbībai veltītā pasākumā

Gatavojoties Starptautiskajai sociālo uzņēmumu dienai, Latvijas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem ir aicināti piedalīties sociālajai uzņēmējdarbībai veltītā pasākumā 15.-17. novembrī.

Pasākuma “Vai Tev piemīt sociālās uzņēmējdarbības prasmes?” mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un attīstīt jauniešos prasmes, kas nepieciešams sociāli inovatīvu ideju izstrādei un ieviešanai.

3 pēcpusdienu laikā jaunieši grupā strādās pie inovatīvu risinājumu izstrādes, gūstot gan pieredzi praktisku projektu plānošanā, gan mācoties no sociālās uzņēmējdarbības ekspertiem. Papildus jauniešiem būs pieejams mentoru atbalsts, kā arī mini-lekcijas un darbnīcas, kas palīdzēs izstrādāt potenciālajām mērķa grupām pēc iespējas parocīgākus un inovatīvākus risinājumu. Papildus dalībniekiem būs iespējas iepazīties ar citiem līdzīgi domājošiem jauniešiem no Polijas, Lietuvas un Norvēģijas un 3 dienu laikā trenēt angļu valodas prasmes.

Darba plāns

Pirmdiena, 15. novembris (13:00-17:00)

 • Ievadvārdi
 • Informācija par darba norisim, tās struktūru un programmu
 • Mini-lekcija 1 – veltīta uzdevumam, pie kura strādās jaunieši – Co-housing (jeb kopā dzīvošanas) concepcijai (vairāk informācijas pasākuma dienā)
 • Mini-lekcija 2 – veltīta sociālajai uzņēmējdarbībai kā rīkam sociālu izaicinājumu pārvarēšanā
 • Pārtraukums
 • Komandu saliedēšana
 • Video iepazīšanās ar prezentētā darba uzdevuma autoru, sociālo uzņēmumu
 • Darbs komandās
 • 1. dienas noslēgšana

Otrdiena, 16. novembris (13:00-17:00)

 • Ievadvārdi
 • Darbs komandās
 • Tikšanās ar mentoriem
 • Darbnīca – veltīta efektīvu prezentāciju izveidei
 • Darbs pie grupu prezentācijām
 • 2. dienas noslēgšana

Trešdiena, 17. novembris (13:00-17:00)

 • Ievadvārdi
 • Prezentāciju sagatavošana
 • Fināls – risinājumu prezentēšana žūrijai un dalībniekiem
 • Pārtraukums
 • Tiešsaistes vingrinājumi / Žūrijas apspriede
 • Uzvarētāju apbalvošana (sertifikāti un vērtīgas balvas).
 • 3. dienas noslēgšana

Reģistrēties pasākumam var individuāli vai komandās ( līdz 5 cilvēki), aizpildot reģistrācijas anketu: https://airtable.com/shr8tHlsiSvYPVzp8

Pasākuma valoda – angļu.