Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā

Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos no 15. septembra līdz 14. oktobrim aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.

Mācības, kuras notiek 26 LLKC birojos visā Latvijā, ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai. Mācībās var piedalīties visi interesenti vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri savu ideju vēlas īstenot lauku reģionos.

Atbilstoši edpidemioloģiskajai situācijai valstī, mācības plānotas kā klātienē, tā neklātienē septiņu dienu garumā: 1 informatīvā/pieredzes apmaiņas diena; 5 mācību dienas (intensīvs mācību un praktisko nodarbību kurss 25 astronomisko stundu garumā); 1 noslēguma/prezentāciju diena.

Lai mācību dalībnieki cits citu labāk iepazītu, brīvāk komunicētu, veidojot arī jaunus kontaktus, LLKC biroji pirms pirmās mācību dienas rīkos pieredzes apmaiņas braucienus. Tie šajā jubilejas gadā plānoti pie iepriekšējo gadu mācību un/vai konkursa dalībniekiem un laureātiem.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Pirms 10 gadiem Laukiem būt sākās ar divu dienu mācībām pāris reģionos. Ja man tagad prasītu, kuros, tad jāmeklē atskaites, jo no galvas vairs neatceros. Tomēr ir kaut kas, ko atceros ļoti spilgti – satikto cilvēku uzņēmība, enerģija, vēlme mācīties un attīstīt savas idejas. Tas tad arī bijis iemesls, kādēļ šogad varam teikt “jau desmito gadu”. Lai arī mainījusies mācību un paša konkursa norise, vēl arvien nemainās tā enerģija, kas virza “Laukiem būt!” dalībniekus mācīties un lekt iekšā savā uzņēmējdarbībā, dot iedvesmu citiem, meklēt sev atbilstošāko risinājumu. Ar līdzīgu enerģiju vienmēr ir nākuši arī šī projekta vadītāji un LLKC konsultanti reģionos – palīdzēt radīt, ieteikt, klausīties un pašiem arī mainīties. Šī enerģijas apmaiņa ir “Laukiem būt!” pamats, kur vienlīdz svarīgas ir abas puses – organizatori un dalībnieki – “Laukiem būt!” cilvēki.”

Lai pārliecinātos par savas idejas dzīvotspēju, piecu mācību dienu laikā jauniešiem būs iespēja satikt iedvesmojošus lektorus, izstrādāt savai idejai biznesa plānu, veikt finanšu aprēķinus. Varēs gūt arī izpratni, kā ģenerēt idejas, kas ir definēšana un attīstība, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Neatsverams šo mācību ieguvums, kā ik gadu norāda to dalībnieki, ir iegūtie kontakti un pārliecība par savām spējām veidot biznesu.

Izejot intensīvu 5 dienu mācību kursu, dalībnieki saņems sertifikātu, kas būs kā ceļazīme dalībai konkursā un cīņai par naudas balvām savas idejas īstenošanai. Konkurss notiks 2022. gada pirmajā ceturksnī.

Uzziņai:

“Laukiem būt!” mācībās līdz šim piedalījušies 1942 jaunieši. Konkursā startējuši 513 jaunieši.

Plašāka informācija: Zane Zirne, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja, tālr. 25560846, e-pasts: [email protected], kā arī “Laukiem būt!” Facebook lapā https://www.facebook.com/Laukiembut  un Valsts Lauku tīkla mājas lapā http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

Ventspils novadā pasākumu organizē LLKC Ventspils konsultāciju birojs. Zvani Īrisai Rozei-Posumai 29277011 vai raksti: [email protected]