Iestājies par klimata pārmaiņām!

No ārkārtējiem laika apstākļiem līdz klimata pārmaiņu izraisītam badam, pasaulē esošā klimata krīze pastiprina pastāvošo nevienlīdzību.

Mēs visi esam saistīti cīņā par klimata taisnīgumu un vēlamies redzēt tūlītēju un atbilstošu rīcību no mūsu valdībām un uzņēmumiem visā pasaulē!

Pievienojies virtuālam Pasaules klimata gājienam, apņemoties veikt 2000 soļus = 1,5 km, lai panāktu taisnīgumu klimata jomā.

Uzzini vairāk šeit: https://www.worldclimatemarch.org/

Klimata pārmaiņu radītās sekas neizpaužas vienlīdzīgi. Tās vismazāk ietekmē valstis un uzņēmumus, kas ir atbildīgi par lielāko daļu oglekļa emisiju, savukārt vispirms un vissmagāk skar tieši visnabadzīgākos un mazāk aizsargātos. Valdībām un uzņēmējiem būtu jāveicina tāda ekonomika, kas rūpējas par cilvēkiem un planētu, nevis tāda, kuras pamatā ir tikai peļņa.